Dnes je 24.5.2024, piatok, Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Kostoly v meste/obci Žilina

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Adresa
Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky (Vlčince)
Žilina  Nanterská 25 
Farský kostol Božieho milosrdenstva (Hájik)
Žilina  G. Lannuriena 
Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (Bánová)
Žilina  Námestie sv. Jána Bosca 190/85 
Farský kostol Dobrého pastiera (Solinky)
Žilina  Gaštanová 3089/50 
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Vlčince)
Žilina  Námestie sv. Jána Pavla II. č. 8626/1 
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Zástranie)
Žilina  Na Straník 
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda (Trnové)
Žilina  Cintorínska 1323/38 
Farský kostol sv. Imricha (Bytčica)
Žilina  Hlavná 410/13 
Farský kostol sv. Jána Bosca (saleziáni)
Žilina  Rajecká cesta 17 
Farský kostol sv. Štefana Uhorského (Závodie, Rudiny)
Žilina  Závodská cesta 
Farský kostol všetkých svätých (Brodno)
Žilina  Brodňanská ul. 
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Hájik)
Žilina  Dom sv. Faustíny, Petzvalova 41 
Kaplnka Kráľovnej pokoja (SŠKP)
Žilina  Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Porúbka)
Žilina  Rajecká cesta 183 
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Katolícky dom, františkánky)
Žilina  Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44 
Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
Žilina  Fakultná NsP, Vojtecha Spanyola 43 
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (Celulózka)
Žilina   
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (Lesopark)
Žilina  Lesopark Chrasť 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (Vranie)
Žilina  Vrania ul. 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (Závodie)
Žilina  Juraja Závodského 386/91 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (Žilinská Lehota)
Žilina   
Kaplnka sv. Kataríny Sienskej (OATA)
Žilina  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13 
Kaplnka sv. Magdalény (morová)
Žilina  M. Rázusa 8896 
Kaplnka sv. Pavla Apoštola (CZŠ)
Žilina  Cirkevná základná škola, Romualda Zaymusa 3 
Kaplnka v Dome Božieho milosrdenstva (Zádubnie)
Žilina   
Kaplnka v Dome charity sv. Kamila
Žilina  Framborská 6 
Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)
Žilina   
Kaplnka v Dome smútku (Mojšova Lúčka)
Žilina   
Kaplnka v materskej škole (Strážov)
Žilina  Hričovská 1 
Katedrála Najsvätejšej Trojice
Žilina  Horný Val 1 
Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)
Žilina  Mariánske námestie 52/27 
Kostol sv. Barbory (dominikáni, františkánsky)
Žilina  Hurbanova 14 
Kostol sv. Jozefa, robotníka (Budatín)
Žilina  Na lány 
Kostol sv. Juraja (Trnové, drevený)
Žilina  Cintorínska ul. 
Univ. pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite (Paľova búda)
Žilina  Univerzitná 1790/2, oproti rektorátu Žilinskej univerzity 
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: