Dnes je 22.4.2024, pondelok, Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Podmienky použitia

Údaje na serveri DoKostola.sk sú sprostredkované z verejne dostupných zdrojov, od prispievateľov (zvyčajne členov farnosti) alebo priamo z farských úradov. Správca servera (Admissam, o. z.) neručí za správnosť a aktuálnosť informácií. Odlišný býva najmä poriadok bohoslužieb počas veľkých sviatkov, preto si informácie vo vlastnom záujme overte. Zaručené sú iba farské oznamy, preto ak chcete mať istotu, že sv. omša je skutočne v daný čas, pozrite si vývesku v danom kostole, webovú stránku farnosti alebo kontaktujte farský úrad.

Autorské práva na fotografie majú prispievatelia, ktorí fotografie na server vložili. Fotografie je možné použiť iba po dohode s autorom, ak nie je uvedené inak.

Správca servera si vyhradzuje právo použiť vložené fotografie pre potreby servera – jeho propagáciu, dizajn a pod.

Prispievatelia servera súhlasia s voľným použitím vložených textových informácií a údajov o bohoslužbách, spovedaniach, kostoloch a farnostiach.

Vlastníkom autorských práv k databáze je správca servera. Je zakázané hromadné kopírovanie databázy alebo jej významnej časti.