Dnes je 24.5.2024, piatok, Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Kostoly v meste/obci Banská Bystrica

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Adresa
Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
Banská Bystrica  T. Andrašovana 44 
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica  Námestie Štefana Moyzesa 1 
Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica  Kalinčiakova 8 
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica  Tatranská 38/A 
Farský kostol sv. Antona a Pavla (Stará Sásová)
Banská Bystrica  Sásovská cesta 60 
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (Uľanka)
Banská Bystrica  Uľanská cesta 28 
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica  Internátna 14 
Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica  Skubínska cesta 1 
Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
Banská Bystrica  Fakultná NsP F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1 (monoblok B2, 1. posch.) 
Kaplnka sv. Jána Pavla II., pápeža (KGŠM)
Banská Bystrica  Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, Hurbanova 9 
Kaplnka v saleziánskom oratóriu
Banská Bystrica  Sásová, Tatranská 38 
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica  Námestie SNP 27 
Kostol povýšenia Svätého kríža (Kalvária, bosí karmelitáni)
Banská Bystrica  Pod Urpínom 
Kostol sv. Alžbety Uhorskej (vincentíni)
Banská Bystrica  Dolná 184/51 
Kostol sv. Jakuba (Jakub)
Banská Bystrica  Jakubská cesta 
Kostol Svätého kríža (slovenský)
Banská Bystrica  Námestie Štefana Moyzesa 
Kostol Svätej rodiny (Šalková)
Banská Bystrica  Hronská ul. 
Univ. pastoračné centrum Štefana Moyzesa, Kaplnka Krista Veľkňaza
Banská Bystrica  Tajovského 53 
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: