Dnes je 25.6.2024, utorok, Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede
modranka_mod modranka2 Modrankainterier

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Modranka, pútnický)

Iný názov:
Typ: farský kostol
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Diecéza: Trnavská arcidiecéza
Dekanát: Trnava
Farnosť: Trnava - Modranka
Adresa kostola:
Pútnická 4
Trnava

GPS súradnice:
48.351030° S
17.607196° V
Zdieľajte informácie o kostole s priateľmi:

O kostole

Jednoloďový dvojvežový kostol v barokovom slohu v Modranke bol vybudovaný v r. 1650–1657. Donátorom kostola bol miestny rodák Adam Šalgovič s prispením kapituly. Kostol konsekroval na sviatok patróna v r. 1957 ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai. Má pozdĺžny pôdorys a svätyňu trojbokého záveru. Dvojvežové priečelie ukončuje tympanón. V kamennom portáli, v supraporte na kamennej tabuli, je znak patróna – mesta Trnavy a legenda: „Insignia civitatis Tyrnaviensis 1673“. Pod rímsou nájdeme sochu Panny Márie s nápisom: „Magne deus koeli regina“. Kostol je zaklentuý krízovou klenbou. Pôvodné veže boli ihlancovite zastrešené a pokryté šindlom tak, ako strecha kostola. Požiare často poškodzovali veže aj kostol. Veže po oprave v r. 1799 dostali dnešnú podobu. Na druhej etáži dvojvežia sú tri okná. Na okrajových boli pôvodne niky so sochami sv. Mikuláša (farský kostol v Trnave) a sv. Vojtecha. V bočných otvoroch veží bola socha sv. Alžbety Uhorskej a podnes jestvujúca Najsvätejšej Trojice. V r. 1659 pristavali kaplnku, kde bol Boží hrob, sakristia a na protiľahlej strane kaplnka s oltárom Panny Márie Loretánskej.

Po požiari v r. 1802 sa začalo s opravou, ale počas napoleonských vojen bolo v kostole skladisko pušného prachu. Rozsiahle opravy z r. 1808 boli prerušené pre požiar. Po zemetrasení v r. 1902 murivo svätyne zosilnili. Na pravej strane víťazného oblúka bola zavesená drevená kazateľnica s vyobrazenými evanjelistami a plastikou sv. Michala archanjela. Dnes už kazateľnica neexistuje. Po bokoch hlavného oltára Najsvätejšej Trojice, s námetom korunovania Panny Márie, sú sochy sv. Mikuláša a sv. Ignáca Loyolského. Ozdobné stĺpy zdobia sochy sv. Kataríny a sv. Barbory. Bočné oltáre sú zasvätené Božskému Srdcu (so sochami sv. Františka Assiského a sv. Jána Nepomuckého) a sv. Jozefovi so sochami sv. Barbory a sv. Floriána. Pod zaobleným triumfálnym oblúkom je železná tyč v strede s krížom. Pôvodne tu bol kríž s Ukrižovaným, Pannou Máriou a apoštolom Jánom. Táto drevená kalvária bola z predsiene Božieho hrobu prenesená po dostavbe kostola. Na severnej stene kostolnej lode je vchod do Kaplnky Panny Márie Loretánskej. V západnej časti sa nachádza chór. V kostole sú rozmiestnené sochy Krista Kráľa, Panny Mária ďalších svätých. Výmaľba kostola pochádza z r. 1968. Na strope chrámu je zobrazený sv. Michal archanjel, v strede víťazného oblúka Ježiš Kristus so sv. Jánom a biblické výjavy. Cenná je maľba Najsvätejšej Trojice s legendou biskupa Pavla L. Forgáča. Na stenách je rozmiestnená krížová cesta, ktorá pochádza z r. 1923. V r. 1957 – 1958 postavili prístavbu kostola. Na priestranstve pred kostolom je Lurdská jaskyňa z r. 1944. Pri kostole sa nachádza miestny cintorín, kde sú pochované mnohé významné osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín Modranky.

História

Hlavná púť býva tradične v 2. májovú nedeľu.

Pravidelné bohoslužby

Pondelok: 7:30, 17:30
Utorok: 7:30, 17:30
Streda: 7:30, 17:30
Štvrtok: 7:30, 17:30
Piatok: 7:30, 17:30
Sobota: 7:30, 17:30 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 10:30, 17:30
Sviatok v deň prac. pokoja: 7:30, 9:00, 10:30
Sviatok v prac. deň: 7:00, 17:30

Sezónne bohoslužby

Poriadok bohoslužieb platí pre obdobie:
31.3. - 26.10.


Pondelok: 7:30, 18:00
Utorok: 7:30, 18:00
Streda: 7:30, 18:00
Štvrtok: 7:30, 18:00
Piatok: 7:30, 18:00 (21:00 do soboty 6:00 celonočná adorácia)
Sobota: 7:30, 18:00 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 10:30, 18:00
Sviatok v deň prac. pokoja: 7:30, 9:00, 10:30
Sviatok v prac. deň: 7:30, 18:00

Mimoriadne bohoslužby

Pravidelné spovedania

Pondelok: 17:00-17:30
Utorok: 17:00-17:30
Streda: 17:00-17:30
Štvrtok: 17:00-17:30
Piatok: 17:00-17:30

Sezónne spovedania

Poriadok spovedaní platí pre obdobie:
31.3. - 26.10.


Pondelok: 17:30-18:00
Utorok: 17:30-18:00
Streda: 17:30-18:00
Štvrtok: 17:30-18:00
Piatok: 17:30-18:00

Mimoriadne spovedania

Iné kostoly v tejto farnosti:
Kaplnka sv. Márie Magdalény

Aktualizácia údajov: 29.5.2024