Dnes je 15.7.2024, pondelok, Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Bohoslužby (sväté omše) v meste/obci Banská Bystrica 30.6.2024 v čase 00:00-24:00

nedeľa, 13. nedeľa v Cezročnom období

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Poznámka

7:00

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   

7:30

Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   

7:45

Kostol sv. Jakuba (Jakub)
Banská Bystrica   

8:00

Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica   
Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica   
Kostol sv. Alžbety Uhorskej (vincentíni)
Banská Bystrica   

8:15

Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   

9:00

Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica  mládežnícka 
Farský kostol sv. Antona a Pavla (Stará Sásová)
Banská Bystrica   
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica  farská 
Kostol Svätej rodiny (Šalková)
Banská Bystrica   

9:30

Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (Uľanka)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica  okrem júla a augusta 

9:45

Kostol Svätého kríža (slovenský)
Banská Bystrica   

10:00

Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica  farská 

10:30

Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica  detská 
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica  detská 
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica  penzión Krivánska ul. 

11:00

Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
Banská Bystrica   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica  počas šk. roka je detská 
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   
Kostol Svätého kríža (slovenský)
Banská Bystrica  GK sv. liturgia 

11:45

Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   

15:30

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
Banská Bystrica  s pomazaním chorých 
Kostol povýšenia Svätého kríža (Kalvária, bosí karmelitáni)
Banská Bystrica  15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu - okrem pôstneho obdobia 

16:30

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica   

18:00

Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica   

18:30

Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica  18:05 vešpery 

19:00

Kostol sv. Alžbety Uhorskej (vincentíni)
Banská Bystrica   
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: